Food Schoonmaakbedrijf Trip Cleaning
In de foodsector is een goede schoonmaakkwaliteit van cruciaal belang.

Een slechte schoonmaakkwaliteit kan de continu´teit van het productieproces ernstig in gevaar brengen. Om het niveau van de schoonmaak op het gewenste niveau te houden is het belangrijk om continu te controleren of de kwaliteit aan de gestelde eisen voldoet.

Wij bereiken dit door in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever een HACCP-plan op te stellen. In dit plan worden reinigingsmethodieken, veiligheidsvoorschriften, planningen en controlemomenten duidelijk omschreven.<<<< Terug